MAGAZINUL DE CĂRȚI
REVISTA ROMĂNĂ
DE MARKETING
PANDECTELE SĂPTĂMÂNALE
REVISTA DE DREPT SOCIAL
THE JOURNAL OF
PHILOSOPHICAL ECONOMICS
ŒCONOMICA