MAGAZINUL DE CĂRȚI
REVISTA SOCIETĂŢILOR
ŞI A DREPTULUI COMERCIAL
REVISTA DE DREPT SOCIAL
PANDECTELE SĂPTĂMÂNALE
THE JOURNAL OF
PHILOSOPHICAL ECONOMICS
ŒCONOMICA
REVISTA ROMĂNĂ
DE MARKETING