MAGAZINUL DE CĂRȚI
Revista Societăților și a
Dreptului Comercial
Revista de
Drept Social
Pandectele
Săptămânale
Revista de
Drept Bancar
şi Financiar
Œconomica
Revista Română
de Marketing
The Journal of
Philosophical Economics